SAL7373, Act: V°161.2 (369 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°161.2  
Act
Date: 1479-12-29

Transcription

2020-03-22 by Greet Foblets
Op heden zijn gecompareert voe(r) den rade vander stat katline/
baelge en(de) lijsbeth va(n) daelhe(m) wettige huysv(rou)we jans van/
bolle t(er) eender ende de selve jan va(n) bolle t(er) ande(r) zijden/
Aldair de selve katline gaf te kynnen(e) hoe dat zij geleent/
hadde lijsbette(n) va(n) dalhem eene falye dewelke de voirs(creven)/
jan zijnder huysvrouwe(n) ontvremt hadde met meer ande(re)n/
dingen d(er) selver zijnder huysv(rou)wen toebehoiren(de) aende stat/
vesten va(n) loven(e) ald(air) hij met zijnd(er) huysv(rou)wen ginck wa(n)dele(n)/
om ald(air) der selv(er) zijnder huysv(rou)we(n) af te nemen(e) de voirs(creven) faelgie/
eene(n) tabbaert ende eenen riem hopen(de) en(de) meynen(de) de/
voirs(creven) katlijne want zij ald(air) bereet was genoech te doen(e) dat/
de voirs(creven) faelgie huer toebehoirde dat die huer volge(n) soude W(aer)t/
oick ald(air) genoech bekint bij lijsbette(n) va(n) daelhe(m) huysv(rou)we des voirs(creven)/
jans dat de voirs(creven) ka(tli)[ne] dese faelgie huer geleent hadde en(de) dat zij/
huer toebehoirde en(de) dat jan om huer die te nemen(e) en(de) tgene des/
zij ov(er) huer hadde de selve geleyt heeft ind(er) manie(re)n voirs(creven) en(de)/
huer d(air) alsoe ov(er)valle(n) als dat zij blide was dat zij al tgene gaf/
dat zij hadde gelijck hij dat bekinde hopen(de) de selve jan d(air)aen niet/
mesdae(n) te hebben(e) wa(n)t hijt zij(n)d(er) huysv(rou)we(n) genome(n) hadde En(de) alsoe/
p(ar)tie(n) in wed(er)zijd(en) gehoirt zij(n)de es bijd(er) stat geappointeert dat jan/
de ontvre(m)de goede bring(en) sal ond(er) andr(iese) va(n) voshe(m) vorste(r) om d(air)af te geschie(n)/
gelijc behoire(n) sal En(de) is de(n) selve(n) ja(n)ne bevole(n) dat hij d(er) selv(er) zij(n)d(er) huysv(rou)we(n)/
niet feytelijck en ae(n)veerde da(n) hij sculd(ich) es En(de) oft hij a(n)d(er)s dede dat de/
stat d(air)inne v(er)sien soude dwelc diene(n) soude ande(re)n in exe(m)ple dec(embris) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer