SAL7373, Act: V°162.2 (371 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°162.2  
Act
Date: 1480-01-03

Transcription

2020-03-23 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat de meesterssen vande(n) grooten/
beghijnhove te loven(e) inden name vander kerken fabrike(n) infirmarie(n)/
en(de) tafle(n) des heylichs gheest vande(n) selve(n) beghijnhove En(de) hebbe(n)/
ten bijzijne en(de) met consente va(n) e(n)nige(n) vand(en) mo(m)bore(n) vander/
stat geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) clause zeg(er)s clause zijne(n) zone janne vande(n) boome vra(n)ck(en)/
de coste(re) en(de) woute(re)n van coelhem wonen(de) te veertrijcke oft den/
eene(n) van hen bring(er) sbriefs Alle en(de) yegewelke d(er) voirscr(even)/
constituenten saken questien en(de) geschillen die zij alsnu uutstaen(de)/
hebben oft namaels hebbe(n) sal moegen voir wat gherichte/
gheestelijck oft weerlijck [en(de)] tegen wien dat dat zijn oft/
geschien mochte Alle d(er) voirscr(even) constitue(n)ten goede beruerlijck/
en(de) omberuerlijck (et)c(etera) Te v(er)waren te mane(n) teyssche(n) op te/
bue(re)n en(de) tontfange(n) d(air) voe(r) te panden te dagen te beleyden/
rasteme(n)te te doen leggen in meliori forma p(ro)mitt(entes) ratu(m)/
salvo iusto calculo cor(am) cav(er)chon burg(imagistr)[o] berthem rethema(n)s/
scabinis januarii iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer