SAL7373, Act: V°176.2 (399 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°176.2  
Act
Date: 1480-01-17

Transcription

2020-05-14 by Greet Foblets
It(em) h(er) mychiel absoloens ridder in p(rese)ncia heeft gekint/
ende gelijdt gehaven te hebben ende ontfange(n) vand(en)/
edelen en(de) moegen(de) hertoge willem(me) hertoge te gulcke/
ende totten berghe greve te ravensberghe hee(re) te heynsb(er)ge/
te diest te zichen(e) (et)c(etera) en(de) dit uut hande(n) mathijs vand(en)/
rode rintmeest(er)s desselfs hee(re)n in zijne(n) voirs(creven) lande van/
diest de so(m)me van xviii r(ijns) guld(en) uut saken/
vand(en) xxxvi r(ijns) guld(en) die de voirs(creven) h(er) mych(iel) jaerlijcx/
en(de) erflijc heeft ende houden(de) is op de goede chijse en(de)/
pachte(n) des voirs(creven) hertoge(n) vercrege(n) tegen h(er) jacoppe wile(n)/
greve van salmen bescr(even) in seke(re)n scepen(en) brieve(n) va(n)/
loeven(e) ende ande(re) d(air) op gemaect te twee t(er)mijne(n)/
te weten(e) deen helicht te paesschen ende dand(er) helicht/
te bamesse ende dit vand(en) t(er)mijne van paesschen lest/
leden Bekinnen(de) hem de voirs(creven) h(er) mych(iel) vand(en) voirs(creven)/
t(er)mijne ende allen ande(re)n voirleden(en) t(er)mijne(n) van voe(r)/
den voirs(creven) paessche(n) verschene(n) volcomelijc genoech gedae(n)/
te zijne Scelden(de) dair af quite den voirs(creven) h(er)toge zijne/
goede en(de) rintmeest(er) (et)c(etera) berthem borch(oven) ja(nua)[rii] xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer