SAL7373, Act: V°185.1 (420 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°185.1  
Act
Date: 1480-01-24

Transcription

2020-06-11 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat denijs van neckerspoele na(tur)lijc/
sone hee(re)n jans van neckerspoele priesters heeft geconst(itueert)/
gesedt volcome(n) macht procur(acie) en(de) auct(oriteyt) geg(even) hee(re)n/
ja(n)ne scelkens priest(er) en(de) ja(n)ne boys vleeschouwe(r) aut/
Alle en(de) yeg(ewelke) zijn saken questie(n) ende geschille(n) Alle zijn/
jaerguld(en) sculd(en) opcomi(n)gen en(de) vervallen goede beruerlike/
en(de) onber(uerlike) (et)c(etera) in mel(iori) forma Promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) berg(en) burg(imagistro) reth(eman) berct scab(inis) ja(nuarii) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer