SAL7373, Act: V°186.2 (423 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°186.2  
Act
Date: 1480-01-27

Transcription

2020-06-16 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) p(er)sone(n) hebben gelooft ind(ivisim) den voirs(creven) willem(me)/
dat zij binnen den voirs(creven) xv dage(n) den voirs(creven) willem(me) setten/
sullen voir hoff ende hee(re) te ha(n)nut goeden lofliken pant/
van erfgoeden ald(air) gelegen voir alsulcken vie(r) rijns guld(en) lijft(ochten)/
als dair voe(r) willem oft zijn goede verobligeert staen aen/
henricx wive van linte(r) alsoe dat hij ende zijn goede dair/
af sullen bliven onbelast Et t(antu)m behalven oft hier inne/
e(n)nich gebreck wa(r)e dat willem blijft op zijn beloep van/
rechte opde goeden symoens vand(er) hofstad en(de) zijns wijfs/
alsoe hij nu is Ende soe wanneer de voirs(creven) panden gesedt/
sullen zijn voir beyde de voirs(creven) rinte(n) dat dan beyde dese obligacie(n)/
te nyeute gedaen sullen werden eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer