SAL7373, Act: V°199.2 (441 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°199.2  
Act
Date: 1480-02-04

Transcription

2020-07-26 by Greet Foblets
It(em) jan ghijsen heeft gekint en(de) gelijdt dat hem jan/
van wittham al(ia)s va(n) criekenbeke volcomelijck v(er)nuecht en(de)/
gecontenteert heeft vanden drie pointe(n) h(ier)nae bescr(even)/
begrepen inder uuytsprake(n) va(n) segge(re)n tussche(n) hen voir/
scepen(en) va(n) loven(e) geschiet en(de) gedae(n) opte(n) xxi[t(en)] dach va(n) januar(io)/
a(n)no lxxviii des nu in januar(io) lestlede(n) was een jair yerst va(n)d(en)/
x rinssche gul(den) eens gefineert ae(n) meester joerdane va(n) baest/
voir de lastige rinte ten ande(re)n male die so(m)me va(n) v peters/
eens voe(r) den wech te straesborch en(de) ten derde(n) male va(n)d(en)/
x pet(er)s te xviii st(uvers) voir alle coste(n) vande(n) pointe(n) d(air)aff/
aldair uuyt(er)lijck beslicht gedae(n) is Scelden(de) van dien drie/
pointe(n) der selver uuytsp(ra)ke(n) volcomelijck quite den voirs(creven)/
janne van wittham al(ia)s van criekenbeke en(de) zijn borghe(n)/
die hij voir tvoldoen d(er) selver uuytsp(ra)ken heeft gesedt/
en(de) alle(n) ande(re)n des quitan(cien) behoeven(de) en(de) hue(r) goede soe/
v(er)re dat den selve(n) drie pointe(n) aengaet promitt(ens) null(atenus)/
alloqui cor(am) berct molen febr(uarii) iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer