SAL7373, Act: V°200.3 (442 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°200.3  
Act
Date: 1480-02-05

Transcription

2020-07-24 by Greet Foblets
Item jan ghijsen heeft geloeft vander quitan(cien) die hij op ghiste(re)n/
passeerde voir scepen(en) van loven(e) voir janne van wittham en(de)/
zijn borgen vanden drie pointe(n) der uuytsprake(n) tusschen hen/
voir scepen(en) van loven(e) gepasseert a(nn)[o] lxxviii xxi januar(ii)/
inne te stane en(de) warant te zijne en(de) rechts te plege(n) alh(ier)/
tege(n) he(m) van des de voirs(creven) van wittham oft zijn borgen/
souden wille(n) allige(re)n oft meyne(n) dat hij die pe(n)ni(n)ghe/
vande(n) selve(n) drie pointe(n) tontrechte hadde getogen en(de)/
h(ier)op es geappointeert dat ja(n)ne ghijsen die pe(n)ninghe/
vande(n) selve(n) drie pointe(n) opde(n) wissel staen(de) gedragen(de) xv pet(er)s/
en(de) x r(inssche) gulden(en) volgen sulle(n) In cons(ilio) op(idi) febr(uarii) v
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer