SAL7373, Act: V°214.1 (461 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°214.1  
Act
Date: 1480-02-15

Transcription

2020-09-28 by Greet Foblets
It(em) meester lambrecht vand(er) ee raet m(ijns) gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n)/
en(de) meester vanden r(e)queste(n) zijns hoefs heeft geapprobeert/
geconfirmeert en(de) geratificeert tractaet geschiet voir scepen(en)/
van loven(e) m(ar)cii x a(nn)[o] lxxvi desgelijx den coop alle vorw(er)d(en)/
condicie(n) en(de) gelueften d(air)inne g begrepe(n) en(de) voirts alle guedi(n)gen/
en(de) vestich(eit) en(de) alle ande(re) sake(n) die dair uuyt gevolcht zij(n) ki(n)nen(de)/
en(de) lijden(de) dat die bij woute(re)n va(n) coelhem in zijne(n) name en(de) tot/
zijne(n) orbe(re) ende prouffite sijn geschiet Geloven(de) die al tsame(n)/
voir hem zijn erve(n) en(de) nacomelingen va(n) machte en(de) weerde(n) te/
houden zonder d(air) tegen te come(n) te doene oft te late(n) come(n) oft/
doen bij e(n)nigen rechte gheestelijck ende weerlijck bij he(m) selve(n)/
oft yemande and(er)s Bij alsoe dat he(m) die en(de) alle pointe(n)/
inden selve(n) tractate begrepen volcomelijck onderhouden ende/
voldaen worde(n) van dien vand(en) borchove(n) oft hue(re)n wegen en(de)/
niet and(er)s cor(am) berct mole(n) febr(uarii) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer