SAL7373, Act: V°219.2 (475 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°219.2  
Act
Date: 1480-02-18

Transcription

2020-10-04 by Greet Foblets
Item peter vanden poele ter eender ende augustijn ympens t(er)/
ande(re) hebbe(n) dach genome(n) om voe(r) den rade vander stat op/
en goensdaghe naestcomende malcande(re)n over te geven(e) in gescrifte/
alsulken gebreken als zij tsamen uuytstaende hebben uuyt/
saken van seke(re)n pechtingen in voirleden(en) tijden bij hen deen/
den ande(re)n ov(er)gegeve(n) te weten(e) de voirscr(even) augustijn zijn/
gebreke die hij uuytstaende heeft alnoch ombetaelt aend(en)/
selve(n) pet(er) ende de selve pet(er) sal aldair oick in gescrifte/
overgeve(n) tghene des hij dairop betaelt heeft Ende/
hebbe(n) voirts alsoe geloeft rechts te plegen totte(n) ynde/
vander saken en(de) alsoe lange dat de geschille(n) tusschen/
hen beyden uuytstaen(de) beslicht sele(n) wesen In cons(ilio) febr(uarii)/
xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer