SAL7373, Act: V°221.3 (479 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°221.3  
Act
Date: 1480-02-21

Transcription

2020-10-17 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat katheline weduwe qui(n)tens wilen coukeroul/
cu(m) tutore heeft geco(n)stitueert gesedt volcomen macht procu(r)acie/
en(de) auctoriteyt gegeven arnde hanckart hue(re)n behuweden sone/
henricke meerman vette(r) ja(n)ne vander biest molde(r) beyde woonen(de)/
te mechelen joha(n)nese hems willem(me) van lele ja(n)ne van ost ja(n)ne/
van borre [en(de)] jacoppe trouwants oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs/
Alle hue(r) saken questien en(de) geschillen die zij alsnu uutstaen(de) heeft/
oft naemaels hebben sal moegen voir alle gerichten gheestelijc en(de) weerlijc/
tegen wien dat zij Alle hue(r) chijsen rinten pachte(n) opcomi(n)gen p(ro)ffijte(n) (et)c(etera)/
in melioori for(ma) p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistr)[o]/
b(er)them [vacat] scabinis febr(uarii) xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer