SAL7373, Act: V°225.2 (492 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°225.2  
Act
Date: 1480-02-24

Transcription

2020-10-24 by Greet Foblets
It(em) g(er)truyt heyden die wijf is jans rijkeweert heeft/
ontsedt op borghen te dage en(de) te rechte te come(n) alsulcke(n)/
garen oft lijne(n) laken als de vrouwe van loeven(e) heeft/
beslage(n) aen henr(icke) mychiels En(de) d(air) af zijn borge(n) ind(ivisim)/
m(ar)griete weduwe arnts wilen vand(en) wyere en(de)/
alijt wed(uwe) arnts wilen van beringhen Et p(rim)[a]/
cor(am) willems substituto duffle moelen scab(inis) febr(uarii) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer