SAL7373, Act: V°227.2 (497 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°227.2  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-10-30 by Greet Foblets
It(em) coene franckart heeft den greve(n) vrede genome(n) vander/
quetsue(re)n die heyne franckairt zij(n) brueder geg(even) heeft clause/
vand(er) moele(n) cor(am) voshe(m) forestar(io) reth(eman) moele(n) scab(inis) febr(uarii) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer