SAL7373, Act: V°244.1 (532 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°244.1  
Act
Date: 1480-03-06

Transcription

2020-12-08 by Greet Foblets
Met vorweerden dat de voirscr(even) matheeus jan en(de) m(ar)griete ende/
elck hue(re)r hen metten voirscr(even) brieve sal moege(n) doen lossen talle(n)/
tijden alst hem gelieft vanden twee rijders lijfpen(sien) aen waelrave(n)/
van zuyle die zij te wete(n) de voirscr(even) jan laur(eys) en(de) als p(ri)ncipael/
matheeus en(de) wijlen pet(er) en(de) oick de voirs(creven) coenraert als borge(n)/
met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) bekint hebbe(n) voirmaels en(de) de/
welke de voirscr(even) coenraert te hemwert en(de) tsijne(n) laste genome(n)/
heeft en(de) voirt van alle(n) pachte(n) coste(n) en(de) lasten van dien/
zij ware(n) va(n) rechte oft ande(re) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer