SAL7373, Act: V°248.3 (542 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°248.3  
Act
Date: 1480-03-08

Transcription

2020-12-26 by Greet Foblets
It(em) mits desen hebben gekint de voirs(creven) goessen en(de) gord dat zij bijde(n)/
voirs(creven) willem(me) gecontenteert en(de) vernuecht zijn van dien derdendeele/
der lxxv guld(en) rijders eens als wilen yden en(de) dorotheen gesuste(re)n/
dochte(re)n jans metten ghelde wettige huysvr(ouwen) doen zij leefden der/
voirs(creven) goessens en(de) gords gemaect zijn bij testame(n)te vrancx/
wilen de nausnyde(re) Scelden(de) den selven willem(me) d(air) af volcomelijc/
quite geloven(de) d(air) af ne(m)mermeer aen te spreken te vexere(n) noch te/
moyen p(er) se vel al(ium) aliq(uo) iu(r)e Sed war(andizare) prout Inde est fid(eiussor)/
t(am)q(uam) principal(is) arnoldus vander berct pronu(n)c scab(inus) lovanien(sis)/
Et duo p(ri)mi cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer