SAL7373, Act: V°248.4 (543 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°248.4  
Act
Date: 1480-03-07

Transcription

2020-12-22 by Greet Foblets
Vander aenspraken die mychiel van poddeghem als man en(de)/
momboir [vacat] lesens zijns wijfs gedaen heeft tot [vacat]/
lesens zijnd(er) sweg(er)rinnen van dat zij der selver sijnder/
weerdinne(n) met eene(n) potte oft anders geslag(en) soude hebben/
en(de) gebloetreyst d(air) af hij zijnd(er) weerdinne(n) eet bijleyt dat/
huer te doen houden oft zij gaffen zijnd(er) swegherinne(n) over/
hopen(de) wair zijne swegerinne dien eet en(de) onscult niet en/
dade ende sijn wijf des volquame dat de selve zijne/
swegerinne gehouden soude zijn dair voe(r) beternisse te doen(e)/
eene(n) wech te straesborch oft sulcken beternisse als de scepen(en)/
wijsen souden Dair tegen de voirs(creven) verweresse hue(r)/
verantwerden(de) ontkinde dopdoen des voirs(creven) mychiels ende/
boot dair voe(r) huer onschult ende nam den gedeylden eet/
te hemweert Ende als ten naestvolgen(de) dage van rechte de/
voirs(creven) verweerdersse hue(r) bereet gaf hue(re)n eet te doen(e) dien zij/
gelijc vo(r)e aengenome(n) hadde en(de) hue(r) wed(er)p(ar)tie noch p(ro)cur(eur) van/
hue(re)n wegen niet en (com)p(ar)eerde soe sustineerde de selve verweresse/
wair daenlegge(r) niet en quame om hue(r) den eet te sien doen dat zij/
der aenspraken soude zijn ongehouden Wair op de scepen(en) gemaent/
wijsd(en) met vo(n)nisse wair de voirs(creven) aenlegg(er) niet en (com)p(ar)eerde ten opstaen(e)/
smeyers en(de) der scep(enen) dat dan de verweresse d(er) aenspraken soude zijn/
ongehoude(n) cor(am) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] m(ar)cii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer