SAL7373, Act: V°251.5 (553 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°251.5  
Act
Date: 1480-03-10

Transcription

2021-01-06 by Greet Foblets
It(em) henr(ic) ydeletten sone wilen jans in p(rese)ncia heeft genome(n) ende/
bekint dat hij genomen heeft van joese de becke(re) als procur(eur) jouffr(ouwen)/
katlijne(n) van oppendorp twee stucken beemps geleg(en) inde p(ro)ch(ie) van/
outhev(er)le houden(de) deen d(air) af houden(de) omtrint iiii dach(mael) geleg(en)/
aen de leygrecht d(air) den bout aen staet opde zijde ten bossche weert/
neve(n) de goede willem pierarts en(de) dande(re) omtrint (½) boend(er) gelegen/
bijde voirs(creven) leygrecht tussche(n) de goede der wed(uwen) wout(er)s wile(n) pynnoc/
vync en(de) de goede wile(n) symoens crabbe Te houden te hebben en(de)/
te gebruyken van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n/
lang deen nae dand(er) sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbinne(n)/
om ende voe(r) sesse r(ijns) guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc en(de) xviii st(uvers) te drie/
pl(a)c(ken) tstuc alle jae(re) s(in)[t] m(er)tens(mis)s[e] te betalen q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] behoudelijc dat/
de voirs(creven) henr(ic) alle jae(re) dierste stucke beemps met sijne(n) beesten etten sal/
en(de) dande(re) alleene mayen en(de) de slippen houden alsoe wel vand(en) eenen/
als vand(en) ande(re)n te sijne(n) laste en(de) die houden wel vermaect It(em) is vorweerde/
dat henr(ic) houde(n) sal den vrede aen de strate en(de) de strate houden te sijne(n) laste/
alsoe verre als d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) erve strect behoudel(ic) dat henr(ic) sal den vrede/
make(n) vand(en) houte staen(de) omtr(int) d(er) strate(n) ter minst(er) schaden It(em) sal m(ijn) jouffr(ouwe)/
den selve(n) henr(icke) wijsen binnen den yersten drie jae(re)n drie willig(en) tot behulpe/
va(n) i hoort It(em) comt e(n)nige scade van henr(ix) weg(en) den naeste(n) beemd(en) ov(er) de borngrecht/
dat sal henr(ic) moete(n) oprichte(n) en(de) gelde(n) te sijne(n) laste En(de) alle dese vorweerd(en)/
cor(am) berct moelen m(ar)cii x
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer