SAL7373, Act: V°260.1 (579 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°260.1  
Act
Date: 1480-03-20

Transcription

2021-01-28 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) dat ka(tlij)[ne] sputters dochter wilen arnts heeft/
wed(er)roepen met des(en) alsulcken procuracie en(de) mechticheyt/
als zij tande(re)n tiden te weten(e) aprilis xxiii lestleden/
gemaect en(de) gegeve(n) heeft katlijne(n) lansacker hue(re)r moeder/
willen(de) dat die crachteloes ende machteloes zij ende van/
onweerden gehouden werde En(de) heeft voirt geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctorit(eyt) geg(even) gorijse/
beghins willem(me) van lele ja(n)ne van borre ja(n)ne van/
ost en(de) anthonijse de verme(re) aut Alle en(de) yeg(ewelke) hue(r) sake(n)/
questie(n) en(de) gescille(n) (et)c(etera) in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro) rethema(n) berct scabinis/
m(ar)cii xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer