SAL7373, Act: V°265.3-R°266.1 (595 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°265.3-R°266.1  
Act
Date: 1480-03-24

Transcription

2021-02-08 by Greet Foblets
Item de voirscr(even) peter heeft geloeft zoe wa(n)neer de/
voirscr(even) p(er)sonen hem de voirs(creven) so(m)me betaelt sulle(n) hebbe(n)/
dat hij dan sal doen a(n)nichile(re)n en(de) ov(er)leve(re)n alsulk(en) scepen(en)/
br(ieve) van vier pet(er)s lijfpen(sien) alse goessen wellens barbier
//
heffende es aen janne wijle(n) molema(n)s zone wijle(n) henrix/
als principael zijn kinde(re)n en(de) den voirs(creven) pete(re)n als zijnen/
borge(n) Met vuege(n) nochta(n) oft de voirs(creven) gelov(er)s vand(en) xiii(½)/
r(inssche) gul(den) hue(re)n t(er)mijn niet en hielden en(de) den t(er)mijn dat die/
... [iiii] pet(er)s lijfpen(sien) valle(n) sullen eer de betalinge va(n) des(en)/
xiii(½) r(inssche) gul(den) gesciet ware soe soude(n) de voirs(creven) jan molema(n)s/
en(de) jan mylet gehoude(n) zijn den pacht va(n) dien alsoe/
vallende te dragen Et p(ri)m(us) cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer