SAL7373, Act: V°40.2 (98 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°40.2  
Act
Date: 1479-08-06

Transcription

2018-11-13 by Greet Foblets
It(em) jan tsgreven meye(r) van leeuwe die onlancxlede(n)/
versocht heeft reformacie van eender t(er)minacie(n)/
bij den hee(re)n wethoudere(n) van deser stad va(n) loeven(en)/
uutgesproken onlancx en(de) gewesen inder sake(n) tusschen/
hem ende ja(n)nes vander hofstad heeft gelooft soe/
verre bevonden worde dat hij de voirs(creven) reformacie/
tonrechte heeft versocht opleggen ende betalen sal/
ter stont alsulcken pene ende costen vand(en) wethoude(re)n/
ende der partien als hij naeden p(ri)vilegien vander/
blijder incompst verbuert sal hebben ende sculdich sal/
zijn te betalen als verreycte schout Inde est fideiussor/
eius t(am)q(uam) principalis nycholaus de ronchin hospes in/
hospicio tr(iu)m coronar(um) Et p(ri)[(mus)] cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer