SAL7373, Akte: V°48.2 (121 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°48.2  
Act
Datum: 1479-08-21

Transcriptie

2018-12-18 door Greet Foblets
Item willem smeets die als man en(de) momboir zijns wijfs/
houden(de) es zeke(re) goede gelege(n) te bunsbeke die jan ph(ilip)s/
als geleyt uuyt crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en) totte(n)/
goeden jans wile(n) maes met des(er) stat br(ieven) hem heeft/
doe(n) leve(re)n en(de) alh(ier) voe(r) der stadt rade in questie(n) come(n)/
zijn Welke willem oft katlijne zijn wijf d(air)nae zeke(re)/
inhibicie(n) oft monicien heeft v(er)worve(n) inden gheestelijcken/
hove va(n) ludicke d(air)mede verboden es geweest de(n) voirs(creven)/
janne ph(ilip)s janne block en(de) ande(re) inder sake(n) voirder te/
p(ro)cede(re)n heeft geloeft dat hij den voirs(creven) p(ar)tien costeloes/
en(de) scadeloes afdoen sal de voirs(creven) monicien en(de) inhibicien/
zonder datme(n) dair mede voirder e(n)nichssins inden voirscr(even)/
gheestelijken hove te procede(re)n oft doen oft late(n) p(ro)cede(re)n/
cor(am) berthem berct augusti xxi
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer