SAL7373, Akte: V°49.3 (126 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°49.3  
Act
Datum: 1479-08-23

Transcriptie

2018-12-19 door Greet Foblets
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen (et)c(etera)/
dat h(er) peter cav(er)cho(n)s prieste(r) zone gielijs renu(n)c(ians) heeft/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt geg(even)/
janne puttart ingel en(de) janne puttarts zijne(n) zone(n) Alle en(de)/
yegewelke zijn saken questien en(de) geschillen die hij alsnu/
uuytstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moege(n) Alle desselfs/
pet(er)s jairgulden sculde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen goede beruerlijck/
en(de) omberuerlijck Te v(er)ware(n) te mane(n) teysschen opte bue(re)n/
in meliori forma promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am)/
cav(er)chon burg(imagistr)[o] opp(endorp) berct scab(inis) aug(usti) xxiii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer