SAL7373, Akte: V°50.1 (128 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°50.1  
Act
Datum: 1479-08-22

Transcriptie

2018-12-18 door Greet Foblets
It(em) jan van hercke drossete va(n) rethy in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt ontfange(n) te hebbe(n) va(n) vrou ysabeele(n) va(n) glymes/
grevi(n)ne va(n) salme(n) en(de) dat uuyt handen jans opde(n) berch huers/
rintmeest(er)s de so(m)me va(n) vijftich rinssche gulden(en) te xxiiii/
stuv(er)s tstuck alse voir alle alsulke acht(er)stellige pachten/
alse tot dese(n) dage toe e(n)nichssins gevalle(n) mochte(n) zij(n) ende/
ombetaelt uuytstae(n) vand(en) helcht van xx r(inssche) g(ulden) lijfpen(sien)/
welke helcht staet half te(n) live va(n) jouffr(ouwe) lijsbette(n) wed(uwe)/
jans wile(n) va(n) tsestich dieme(n) thiet tielman en(de) dand(er) helcht/
op meest(er) goly van tsestich hue(re)n zone In welke lijfpen(sien)/
de oude vrouwe va(n) salme(n) en(de) hue(r) zone als p(ri)ncipael de/
voirs(creven) jan va(n) hercke en(de) meer ande(re) als borge(n) met scepen(en)/
brieve(n) va(n) loven(en) gehouden zijn Ende heeft d(aer)om quijtgescouwe(n)/
deselve v(rou)we hue(r) goede en(de) erfg(oede) en(de) borge(n) den voirs(creven)/
janne hue(re)n rintmeest(er) en(de) alle(n) ande(re)n des quitan(cien) behoeven(de)/
va(n) alle(n) den selve(n) acht(er)stelli(n)ge(n) tot des(er) dage toe e(n)nichssins/
vand(en) voirs(creven) helcht d(er) voirs(creven) xx r(inssche) guld(en) lijfpen(sien) gevalle(n)/
p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare) cor(am) rethema(n) molen aug(usti)/
xxii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer