SAL7373, Akte: V°57.1 (142 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°57.1  
Act
Datum: 1479-09-06

Transcriptie

2019-01-04 door Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doe(n) cont dat katlijne puttema(n)s crabs wed(uwe)/
pet(er)s wijlen puttema(n)s va(n) huldenberge cu(m) tuto(r)e ende heeft ge(con)st(itueert)/
geset volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) gielise ymbr(echts)/
willem(me) va(n) leefdale janne va(n) ost en(de) janne va(n) borre aut/
Alle en(de) yeg(ewelke) hue(r) sake(n) questien en(de) geschille(n) in mel(iori) forma/
p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) berghen burg(imagistro) berthem/
molen scab(inis) sept(embris) vi
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer