SAL7373, Akte: V°58.1 (145 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°58.1  
Act
Datum: 1479-09-06

Transcriptie

2019-01-03 door Greet Foblets
Item gielijs vander to(m)men sone wijle(n) willems wonende te/
grymberge(n) heeft bekint sculdich te zijne janne va(n) boxlair/
bontw(er)ke(r) van duegdelijker schult vanden coope va(n) eene(n) p(er)de/
dwelck hij den selve(n) gielijse v(er)cocht heeft en(de) de selve giel(ijs)/
bekint heeft ontfange(n) te hebbe(n) de so(m)me va(n) vijftich crone(n)/
te xxiiii stuv(er)s tstuck drie pl(a)c(ken) brabants voe(r) elke(n) stuv(er) ge(re)kent/
welke so(m)me hij he(m) geloeft heeft te betale(n) t(er) stont soe/
wa(n)neer hij te huwelike state getoge(n) sal zijn t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
Ende oft deselve gielijs tot gheene(n) huwelike en toghe/
soe sal dese voirs(creven) so(m)me yerst valle(n) en(de) v(er)schijne(n) ter stont/
nae de doot svoirs(creven) gielijs h(ier) voe(r) v(er)oblige(re)nde he(m) selve(n) en(de)/
alle zijn goede have en(de) erve v(er)crege(n) en(de) te v(er)crige(n) inder/
bester forme(n) cor(am) berct mole(n) septembr(is) vi
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer