SAL7373, Akte: V°58.3 (147 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°58.3  
Act
Datum: 1479-09-06

Transcriptie

2019-01-07 door Greet Foblets
It(em) lod(ewijck) py(n)nock sone wile(n) amelrijck in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
gelijdt dat henrick py(n)nock zijn brueder he(m) volcomelijck en(de)/
wale afgeliecht en(de) gequete(n) heeft de(n) ande(re)n pet(er) te xviii st(uvers)/
den st(uver) te iii pl(a)c(ken) erflijcker rinte(n) va(n) dien twee gelike pet(er)s/
erflijck vallende jairlijx sinte m(er)tensmisse die de voirscr(even)/
lodewijck hadde en(de) houden(de) was en(de) met tractate en(de) bevond(en)/
bij middele va(n) vriende(n) gemaect en(de) tussche(n) de voirs(creven) gebr(uederen)/
voir scepen(en) va(n) loven(en) gepass(eer)t oct(obris) xxv a(nn)[o] lxxvi hem/
toegevuecht w(er)den aen en(de) op et sic ult(er)ius p(ro)ut h(abetu)r in q(ui)tan(cia)/
de dequitac(i)o(n)e alt(er)ius pet(er) de data maii viii lestled(en) et q(uod) in/
ista pot(estat)[e] q(ui)tanc(ia) de duob(us) pet(er)s reth(eman) mole(n) septembr(is) vi
Nagekeken doorGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer