SAL7373, Act: V°61.2 (158 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°61.2  
Act
Date: 1479-09-13

Transcription

2019-01-14 by Greet Foblets
It(em) jan dierix en(de) henr(ic) heyberch als proviseurs en(de) mo(m)boirs/
en(de) arnoldus va(n) kets als clerck d(er) tafele(n) des heylichs gheest/
van sint jacops opde biest in p(rese)ncia hebben(de) gekint ende/
gelijdt ope(n)baerlijck dat jacop va(n) raveschote afgeleegt ende/
gequijt heeft alsulke vi rinssche g(ulden) erffelijcker rente(n) als de/
voirs(creven) heyligengeest jairlijx heffen(de) en(de) houden(de) was aen ende/
op zeke(re) erflijcke(n) goede te w(er)chte(r) te wespelair en(de) d(air) omtrint/
gelegen de(n) voirs(creven) jacoppe wijle(n) toebehoiren(de) en(de) die hij cortswegs/
v(er)cocht heeft Scelden(de) d(air)om de voirs(creven) p(er)sone inde(n) name als vo(r)e/
volcomelijck quite den voirs(creven) jacoppe de voirg(eruerde) goede en(de) alle/
ande(re) des quitan(cien) behoeven(de) vand(en) voirs(creven) vi r(inssche) gul(den) erflijcker rente(n)/
p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) sed war(andizare) cor(am) rethema(n)s berct sept(embris) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer