SAL7373, Akte: V°63.2 (163 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°63.2  
Act
Datum: 1479-09-13

Transcriptie

2019-01-16 door Greet Foblets
Item roeland vander loo wettich zone willems vander loo in p(rese)ncia/
heeft gekint ende gelijdt gehave(n) te hebbe(n) ende ontfange(n) van/
he(re)n lodewijcke pynnock ridde(r) meye(r) va(n) loven(en) de so(m)me van/
driehond(er)t rinsche gul(den) te xx stuv(er)s tstuck opde acht(er)stellighe(n) en(de)/
v(er)schene(n) pachte(n) va(n) vier jae(re)n va(n) dien tachtentich goud(en) r(insche) gul(den)/
lijftochte(n) ten live des voirscr(even) willems zijns vaders die jonck(er)/
goirdt wijlen van vloersdorp mette(n) voirscr(even) h(er) lodewijcke/
en(de) ande(re)n borge(n) met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en) voirtijts heeft/
bekint Ende welke lxxx rinssche gulden(en) de hee(re) van/
huerne jairlijx sculdich es van welker so(m)men de voirscr(even)/
roelant heeft volcomelijck quijtgeschouwe(n) den voirs(creven) hee(re) van/
huerne wijle(n) jonch(e)r(e) goirde den voirscr(even) he(re)n lodewijcke/
de ande(re) medeborge(n) hue(r) erfgename(n) en(de) goeden vand(er) voirscr(even)/
so(m)me(n) van drie hond(er)t r(insche) gul(den) geloven(de) zijne(n) voirs(creven) vader/
te v(er)vange(n) en(de) in dien te hebbe(n) dat hij dese quitan(cie)/
approbe(re)n en(de) believe(n) sal Promitt(ens) renu(n)c(ians) null(atenus) alloq(ui) sed/
war(andizare) cor(am) berct moele(n) sept(embris) xiii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer