SAL7373, Act: V°65.2 (170 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°65.2  
Act
Date: 1479-09-13

Transcription

2019-01-26 by Greet Foblets
Allen de(n) ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat gheert va(n) ov(er)dijle heeft/
wed(er)roepe(n) en(de) gedestitueert pete(re)n van ov(er)dijle zijne(n) brueder va(n)d(er)/
meyerien van zijne(n) laethove te hag(er)srode inde prochie van/
bierbeke en(de) d(air)omtrint en(de) va(n) al des der selv(er) meyerien aencleeft/
Ende heeft voirt tott(er) selv(er) meyerien gestelt en(de) geconstitueert/
willem(me) lambrechts tot zijne(n) meye(r) in zijne(n) voirscr(even) hove geven(de)/
den selve(n) willem(me) volcome(n) macht te doen(e) alle manissen tott(er)/
voirs(creven) officien behoe(re)nde en(de) voirts te ex(er)ce(re)n alle rechte(n) van/
goeden en(de) ontgoeden en(de) de pontpe(n)ninge(n) te ontf(angen) alsoe/
dicwijle alst gebue(re)n sal Ende heeft de selve g(eer)t voirt/
geconst(itueert) procu(r)acie ende auct(ori)teyt gegeve(n) den voirs(creven) pete(re)n/
zijne(n) brueder jannes va(n)der eycken den voirs(creven) willem(me) lambr(echts)/
symone va(n) acht(er) geheete(n) boschu(er)ken janne va(n) borre willem(me)/
va(n) lele en(de) janne van ost aut Alle en(de) yeg(ewelke) zijn sake(n)/
questien en(de) geschille(n) Alle zijn goeden rinte(n) en(de) v(er)valle(n)/
den voirs(creven) willem(me) meye(r) den eedt tott(er) voirs(creven) meyerien/
bij hen oft den eene(n) va(n) hen gestaeft te word(en) in mel(iori)/
for(ma) Et quod un(us) incepe(r)it (et)c(etera) promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistr)[o] borch(oven) reth(eman) sept(embris) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer