SAL7373, Act: V°87.1 (215 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°87.1  
Act
Date: 1479-10-14

Transcription

2019-04-02 by Greet Foblets
Want jan ve(r)naliten als geleyt nae deser stad recht uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) voir zijn wettich gebreck/
tot allen den goeden have en(de) erve gheerts wilen weer goessen/
jans matheeus cuypers henricx weer sone wilen gheerts van/
aetrode ende henricx weer brueders des voirs(creven) wilen gheerts/
soe wair die gelegen zijn hem met deser stad brieve(n) gescr(even)/
aen den meye(r) van halen oft zijne(n) stedehoude(r) ter nuwercapelle(n)/
oft den bringer der selver heeft doen leve(re)n alle de goede voirs(creven)/
En(de) de wed(uwe) des voirs(creven) wile(n) gheerts en(de) den ande(re)n p(er)sonen/
dach va(n) rechte doen bescheyden oft zij hen tege(n) de voirs(creven) execucie/
hadden wille(n) oppone(re)n Tot welcke(n) dage noch oic op hede(n)/
als ten verstreken(en) dage van rechte de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niema(n)t/
van hue(re)n wegen come(n) en zijn den voirs(creven) geleydden trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en)/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen gebleke(n) heeft/
bij rapporte tyebauts stee(n)weechs d(er) stad bode de voirs(creven) leveringe/
en(de) dachbesceydinge geschiet te zijne datmen den voirs(creven)/
geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) voirs(creven) alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) come(n) is eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer