SAL7373, Act: V°91.2 (228 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°91.2  
Act
Date: 1479-10-20

Transcription

2019-05-10 by Greet Foblets
It(em) colijn de ronchijn die als borge jans van wittham al(ia)s van/
criekenbeke gehouden is gaende op sijn vroentrecht ten versueke/
jans ghijsen voir tvoldoen van eender uutspraken tussche(n) den/
voirs(creven) ghijsen ende den voirs(creven) van criekenbeke uutgesprok(en) onlancx/
van welcker vroente(n) de selve jan hem heeft ontslage(n) van des(en)/
dage eene maent lang gedue(re)nde heeft gelooft de voirs(creven) colin/
dat hij binne(n) der maent voirs(creven) soe vele doen sal bijden voirs(creven)/
van criekenbeke hem selve(n) ende den ande(re)n medeborge(n) dat de/
voirs(creven) uutsprake in allen pointe(n) den voirs(creven) ghijsen sal wordden/
voldaen Oft dat hij alsdan gaen sal in eene vroente binne(n)/
des(er) stad ende aldaer blive(n) sonder dair uut te scheyden tot dat/
de voirs(creven) ghijsen voldaen sal zijn cor(am) cav(er)son burg(imagistro) et reth(eman)/
scab(inis) octobr(is) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer