SAL7375, Act: R°11.1 (29 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°11.1  
Act
Date: 1481-07-03

Transcription

2019-10-21 by Dieter Taillieu
Allen (et)c(etera) doen condt dat arnt scrijne en(de) jan boxhoren ende/
hebben geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteyt)/
gegeven ja(n)ne romack voirman woenen(de) te roche in ardenen/
om alle alsulken schult inne te halen en(de) te heffen(e) als gielijs verlies/
hen sculdich en(de) tachter mach wesen te verwaren te manen teysschen/
optebue(re)n en(de) tontfangen te bedingen te wy(n)nen te verliesen voir alle/
gerichten gheestelijc en(de) weerlijc tegen wien dat zij co(m)posicie en(de)/
mynlike yeffeni(n)ge van al des voirs(creven) is te maken en(de) voirtane g(e)n(er)alijc/
en(de) spe(ci)alijc (et)c(etera) p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) tybe burg(imagistr)[o]/
buets(ele) hoelair julii iii[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt