SAL7375, Act: R°110.2 (246 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°110.2  
Act
Date: 1481-10-10

Transcription

2020-01-28 by Dieter Taillieu
It(em) gheert de h(er)toge ter eender en(de) goessen tybe borg(er)meester te/
loeven(e) als p(ro)cur(eur) roelofs roelofs sone wilen roelofs ter ande(re) sijn/
same(n)tlijc v(er)eenicht als vand(er) hue(re)n vand(en) huyse des voirs(creven) roelofs/
geheeten henegouwe dair aen de voirs(creven) gheert uut saken vand(er)/
hueri(n)gen die hij d(air)af voirmaels gedaen heeft tegen collijn de/
ronchijn hoofmeester va(n) chanterain noch hue(re) heeft soe hij seeght/
van s(in)[t] jansmisse naestcomen(de) over drie jairen v(er)volgen(de) inder/
vuegen h(ier)nae volgen(de) te weten(e) dat de selve goessen als procur(eur)/
he(m) die hueri(n)ge alnoch geco(n)senteert en(de) verlingt heeft den t(er)mijn/
van vier jae(re)n nae duytgaen vand(en) voirs(creven) zijne(n) t(er)mijne vand(er) hueri(n)gen/
d(air)af tegen den voirs(creven) collijne gedaen om d(air)af te betalen en(de) te/
gheven jairlix en(de) voirts te doen den tijt due(re)nde allet ghene/
des de voirs(creven) collijn jairlix d(air)af uut saken van zijnder voirs(creven) hue(re)n/
bij he(m) tegen roelofve wilen roelofs des voirs(creven) roelofs vader gedaen/
gegeven betaelt en(de) gedaen heeft en(de) sculdich es te doen(e) op/
vuege en(de) condicie nochtan oft roelof tselve huys by(n)nen den selven/
verlingden iiii jae(re)n selve bewoenen oft vercoepen woude dat/
hij dat sal moegen doen en(de) dan soude dair gheert nae dat he(m)/
dat een jair te voe(re)n opgeseet soude zijn dair uut moeten trecken/
met vorweerden voirt dat gheert de voervynste(re)n sal moegen/
doen nede(re)n behalven dat hij die tsijne(n) afscheyden weder soe/
goet en(de) hoege en(de) in sulken state als die nu zijn sal doen h(er)maken/
en(de) stellen cor(am) buetsele hoelair octobr(is) x
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt