SAL7375, Act: R°114.1 (253 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°114.1  
Act
Date: 1481-10-15

Transcription

2020-02-08 by Dieter Taillieu
It(em) gort zedele(re) heeft bekint vercocht te hebben colchon richeho(m)me/
woenen(de) te geldenake de so(m)me van xl mudden corens maten en(de)/
pacht van gheldenake te hupain te leve(re)n vanden pachte hem van/
zijns wijfs wegen aen zijnen wyn te hupain s(in)[t] andriesmisse naest/
comen(de) vallen(de) consenteren(de) willecoren(de) en(de) overgeven(de) hem die/
d(air)aen alsdan te trecken(e) geloven(de) he(m) die alsdan te laten [doen] volgen en(de)/
die den voirs(creven) wy(n)ne in betalingen te passe(re)n ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) buetsele/
thenis octobr(is) xv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt