SAL7375, Act: R°119.3 (269 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°119.3  
Act
Date: 1481-10-16

Transcription

2020-02-19 by Dieter Taillieu
Want steven van bloeme(n)dale als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve geldolfs wilen vand(en) wynde geheete(n)/
vand(en) hove soe wair die gelegen zijn hem oft willem(me) van bierbeke der/
stad bode te voete met brieve(n) van deser stadt gescr(even) aen alle officie(re)n/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den kinde(re)n vanden naebedde/
desselfs wilen geldolfs dach van rechte doen bescheyden tot welken/
daghe noch oic op heden als ten verstreken(en) dage van rechte de/
voirs(creven) kinde(re)n noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert en zijn/
den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de)/
soe verre dat de hee(re)n scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij will resc(ri)pte van willem(me)/
van belair meye(r) van cu(m)ptich en(de) stasse vand(en) b(er)ghe stedehoude(r)/
des meyers van halen ter nuwercapellen te weten(e) elc onder/
tsijne de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne/
gewesen hebben met vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde ende/
leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es act(um)/
in sca(m)pno oct(obris) xvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt