SAL7375, Act: R°125.2-V°125.1 (286 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°125.2-V°125.1  
Act
Date: 1481-10-22

Transcription

2020-03-15 by Dieter Taillieu
It(em) h(er) robbeert loenijs prieste(r) ter eender katlijne en(de) lijsbeth/
loenijs gesuste(re)n zijn nichten ter ande(re) die opden derden dach/
van merte a(n)no lxxix namelijc de voirs(creven) h(er) robbeert ter eender/
en(de) katlijne verva(n)gen(de) de voirs(creven) hue(r) suster ter ande(re) zijden voir/
scepen(en) van loeven(e) hen submitteerden in segge(re)n en(de) vriendelike/
yeffene(re)n aldair genoemt die die wedero(m)me vernyeuden opten/
xv[te(n)] dach junii d(air)nae d(air)af alle de dage zijn overleden en(de)/
geexpireert hebben hen de selve h(er) robbeert ter eender en(de) beyde/
de voirs(creven) gesuste(re)n nu p(re)sent zijnde ter ande(re) wedero(m)me gesub/
mitteert en(de) verbonden van allen questien geschillen goeden en(de)/
differencien en(de) op alle de condicien geloften renu(n)ciacien en(de)/
vuegen int lange begrepen inder voirs(creven) ierster submissien inde/
eendrachtige uutsprake vand(en) eerweerdigen hee(re) meeste(re)n/
arde van oudenarde rectoir vand(er) eerweerdiger universiteyt
//
van loeven(e) en(de) arnoldu(m) kyp op vuege dat de selve seggers huer/
eendrachtige uutsprake d(air)af doen sullen bynnen eender naest/
comen(de) opde selve geschillen en(de) naevolgen(de) den bescheyde bij/
p(ar)tien overgegeven ten tijde der voirs(creven) submissien van soe verre/
zij sullen overcomen en(de) van des zij niet en overcomen sullen/
zij by(n)nen den selven tijde nemen eenen overman die clerck van/
rechte zijn sal mer suspect en(de) hem d(air)mede beraden om met dien/
alsoe overcomen duytsprake van des zij niet eens en waren te/
appointe(re)n en(de) oft de seggers bleven discorde(re)nde sal de voirs(creven) ov(er)man/
aengehoirt doppinien de duysterheyt vand(en) opinien by(n)nen den/
voirs(creven) tijde die sake uutspreken en(de) termine(re)n en(de) wes in om(n)i modo/
p(ro)ut in p(re)d(i)c(t)a submissione promitt(entes) rat(um) p(re)d(i)c(tu)s d(omin)us robbert(us) renu(n)c(ians)/
cor(am) opp(endorp) roelants octobr(is) xxii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt