SAL7375, Act: R°126.4-V°126.1 (292 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°126.4-V°126.1  
Act
, eerste 7 lijn in lat
Date: 1481-10-23

Transcription

2020-03-08 by Dieter Taillieu
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit arnoldu(m) scrijne/
ad o(m)nia et sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et heredita(r)ia henrici de landen(en) joh(ann)is de/
landen(en) et egidii robbijns infra lovaniu(m) et extra infra braban(tie) p(at)riam/
sit(a) in ma(n)sionib(us) domib(us) curtibus t(er)ris arrabilib(us) prat(is) pascuis silvis/
vineis censu trece(n)sa redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) universis pro cert(is) p(ro)missio(n)ib(us)/
consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) ac certis s(e)n(tenci)is ex eisd(em) l(itte)ris ort(is) et p(er)/
scabinos lovan(ienses) in sca(m)pno desup(er) lat(is) q(ua)r(um) tenor sequitur in hec verba/
It(em) henrick van landen(en) p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] ex pane ka(thari)[ne] eius m(at)ris heeft/
gelooft achtervolgen(de) der t(er)mi(n)acien vander stadt gegeven xxii dece(m)br(is)/
lestleden tusschen hem ter eender en(de) arnde scrijne ter ande(re) zijden/
trecht vanden scepen(en) brieve(n) desselfs arnts vanden welken aldair/
mencie gemaect es te verwachten en(de) tgewijsde van dien te voldoen(e)/
oft hem weder dair voe(r) inder hachten te leve(re)n soe hij was ten tijde/
vander t(er)mi(n)acien ende dairaf zijn zijn borgen en(de) dairvoe(r) v(er)antweert/
indivisim jan van landen(en) en(de) gielijs robbijns beyde va(n) roosbeke et p(ri)m(us)/
cor(am) caverson tybe dece(m)br(is) xxiii a(nn)[o] lxxx It(em) het zijn comen te rechte/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) ter eender arnt scrijne/
ter eender en(de) gielijs robbijns die als borge henr(ix) van landen(en) alhier/
ten versueke desselfs arnts geva(n)gen sadt uut crachte vanden
//
contracte vand(er) selver borchtocht gepasseert voir scepen(en) van loeven(e)/
dece(m)br(is) xxiii lestleden ter ande(re) aldair de selve arnt opdede et/
sic ulterius prout habetur junii ix libro lxxx [ac per senten(tiam) q(uod) h(ab)e(tur) aug(usti) xiiii p(ro)xi(m)e preterito] et habuit q(ue)relas/
hiis int(er)f(uerunt) buetsele thenis oct(obris) xxiii/
sim(i)limodo ad mo(bilia) cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Mi-Je Van Gils
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt