SAL7375, Act: R°131.2-V°131.1 (304 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°131.2-V°131.1  
Act
Date: 1481-10-27

Transcription

2020-03-11 by Dieter Taillieu
Want jouffrouwe katlijne van langrode weduwe jans wilen/
de witte als geleyt nae deser stadt recht voir huer wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve willems wilen de pelsmake(re) soe wair die gelegen/
zijn huer met brieve(n) van deser stad gescreve(n) aen den drossete van/
rotselair oft zijne(n) stedehoude(r) alle de selve goede heeft doen leve(re)n/
en(de) der(n) weduwen en(de) kinde(re)n desselfs wilen willems dach va(n) rechte/
alhier bescheyden oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen/
allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n tot welken daghe noch/
oic op heden als ten verstreken(en) daghe van rechte de voirs(creven) weduwe hue(r)
//
kinde(re) noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert en zijn de voirs(creven)/
geleydde altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat/
scepen(en) van loven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij rapporte gielijs eveloege der stad bode de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
dat men der voirs(creven) geleydder vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht va(n) hue(re)n beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es act(um) in sca(m)pno octobr(is) xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt