SAL7375, Act: R°135.1-V°135.1 (311 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°135.1-V°135.1  
Act
Date: 1481-10-29

Transcription

2020-03-19 by Dieter Taillieu
It(em) jan kyp voir hem en(de) katlijne(n) wittemans zijne(n) wive dochter/
qui(n)tens wilen wittemans die hij hadde van katlijne(n) van outena/
zijne(n) wive dochter jans wilen van outena welke ka(tlij)[ne] en(de) hue(r)/
moeder voirs(creven) nu absent zijnde hij h(ier) inne gelooft heeft te verva(n)gen/
ter eender zijden jouffr(ouwe) m(ar)grieten van vlasselair wed(uwe) jans wilen/
va(n) outena des jongen sone des voirs(creven) wilen jans met consente arts/
vand(er) horst nu huers mans en(de) katlijne va(n) outena dochter der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) m(ar)grieten en(de) wilen jans p(ri)us ema(ncipa)[ta] de co(n)sensu d(i)c(t)i arnoldi/
ter ande(re) en(de) jouffr(ouwe) m(ar)griete van meenssele weduwe des voirs(creven) wilen/
jans van outena des vaders en(de) moeder der voirs(creven) yerster katlijne(n)/
van outena en(de) jans van outena des jongen en(de) oude moeder der voirs(creven)/
katlijne(n) wittemans en(de) katlijne(n) van outena der dochter nutertijt/
weerdy(n)ne jans dillen ter derder met co(n)sente desselfs jans sijn/
comen voir scepen(en) lo van loeven(e) kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij met/
malcande(re)n mynlijc v(er)accordeert eenswordden en(de) overcomen zijn/
der pointen condicien en(de) vorweerden h(ier) nae bescreven die zij malca(n)de(re)n/
gelooft hebben voir hen hue(re)n erven en(de) naecomeli(n)gen elc soe v(er)re/
hem dat aencleeft tonderhouden te voldoen(e) en(de) tachtervolgen/
ende inden ierste(n) dat der voirs(creven) katlijne(n) wittemans weerdy(n)ne/
jans kyp terstont tot eeuwigen daghen volgen en(de) bliven sal/
tstuck soe boschs soe beemts geheel geheete(n) dbroec houden(de) int/
geheel omtrint iiii(½) h boender alsoe dat gelegen es te meensele/
derve geheeten de herint ter eender en(de) de strate va(n) beneden te/
meensele weert gaen(de) ter ande(re) It(em) sal hue(r) alnoch ierst nae de/
doot der selver oudermoeder die dair inne huer tocht huer leefdage/
lang behouden sal erflijc volgen en(de) bliven een stuck soe lants/
beemts soe bosch geheeten den franckenberch gelegen te meenssele/
tusschen ja(n)ne mercels ter eender en(de) ja(n)ne nijs ter ande(r) zijden/
ende ter ande(r) zijden sal der voirs(creven) katlijne(n) van outena dochter des/
voirs(creven) wilen jans van outena des jongen oic terstont volgen en(de)/
erflijc bliven en(de) toebehoiren tstuck erfs soe beemts soe elsbosch/
gelijc dat gelegen es inde prochie van meenssele geheete(n) delst/
tusschen de strate gaen(de) van meenssele te glabbeke(n) roide weert ter/
eender zijden en(de) de goede der kinde(re)n der jouffr(ouwe) va(n) buetschore ter/
ande(r) zijden soe wel tchijsgoet dat dair aen leecht en(de) dair(en) toe/
behoirt geheeten s(in)[te] katlijne(n) bosch als dleen It(em) selen oic der selver/
katlijne(n) jans dochter va(n) outena volgen erflijc ierst nae de doot huer(er)/
voirs(creven) oudermoeder die hue(r) tocht dair inne behouden sal de p(er)ceelen/
van erfgoeden h(ier) nae bescreve(n) ierst een bosschelken houden(de) omtrint
//
een half zille paulo gelegen te meenssele gelegen opten/
tusschen de goede gheerts kinde(re)n vand(en) boegarde ter eender zijden/
en(de) de boegarde van thiene(n) ter ande(re) It(em) noch ii(½) dach(mael) lants gelege(n)/
aen den thienschen wech bij rogge(n) onder meenssele tusschen de/
goede der selver katlijne(n) der dochter ter eender zijden en(de) den thie(n)schen/
wech ter ande(re) It(em) en(de) noch (½) boender wy(n)nens lants op tselve velt/
tusschen tshee(re)n strate gaen(de) van meenssele te glabbeke(n) rode weert/
ter eender en(de) jans mercels goede ter ande(re) en(de) nae de doot der selv(er)/
oudermoeder sal elc vand(en) voirs(creven) p(ar)tien die dat behoirt te doen(e) en(de)/
des macht hebben sal der ande(re) van desen voirs(creven) goeden alle/
behoirlike guedinge en(de) vesticheyt doen voir hof en(de) hee(re) die he(n)/
dair toe dienen en(de) behoiren mochte op vuege en(de) condicie/
wairt sake dat de voirs(creven) katlijne wittema(n)s jans kyp wijf oft/
katlijne va(n) outena dochter jans van outena des jongen oft deen va(n)/
hen storven sonder wettige geboerte van hen te laten dat dan/
alle de voirs(creven) goede uutgenomen alleene de helicht vand(en) voirs(creven)/
stucke erfs geheeten dbroec en(de) de helicht vand(en) voirs(creven) erve geheete(n)/
delst weder gaen en(de) keere(n) souden opde naeste erfgenamen/
vander zijden dair die af comen zijn bliven(de) den scepen(en) brief/
van loeven(e) die de voirs(creven) wilen jan va(n) outena voirmaels der voirs(creven)/
zijnder moeder jans dillen wive [bekint heeft] van xv gulden(en) van weerden/
en(de) in zijnder macht cor(am) buetsele thenis octobr(is) xxix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt