SAL7375, Act: R°39.3-V°39.1 (90 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°39.3-V°39.1  
Act
Date: 1481-07-25

Transcription

2019-01-25 by Dieter Taillieu
Tractaet vander zoenen des dootslaighs geschiet inden p(er)soen/
mathijs wilen de kersmake(re) al(ia)s wynte(r) van heembeke die/
van live ter doot bracht es bij henricke lymbosch daneele/
de kempene(re) den jongen b(er)telen van wesenhagen en(de) gera(m)me/
oliviers met hue(re)n medeplege(re)n welke vier genoemde p(er)sone(n)/
medefayteurs ter zoenen en(de) voetvalle voir hue(re) p(er)sone(n) comen/
sijn ende die gedaen hebben aen laureyse de kersmake(re) al(ia)s de
//
wynter wettich brued(er) des voirs(creven) dooden ende inden yerste(n) hebben/
gelooft de voirscr(even) henrick lymbosch daneel de kempene(re) de jonge/
bertel van wesenhagen en(de) gheram oliviers ind(ivisim) et quilib(et) p(ro) toto/
den voirs(creven) lauwereyse de wynt(er) om tott(er) voirs(creven) zoenen te come(n)/
voir hue(re) p(er)sonen de so(m)me van vijftich rinssche gulden(en) te lx groote/
brabants tstuck tderdel dair aff bynnen xvii weken naistcomen(de)/
tderdel d(air)af bynne(n) xvii weken d(air)nae volgen(de) en(de) dleste derdel/
bynnen xvii weken dair nae vervolgen(de) te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
ende hier voe(r) zijn des voirs(creven) zoenders borgen bleve(n) als principael/
sculd(er)s ongesund(er)t en(de) onv(er)scheiden en(de) elc voir al daneel kempene(re)/
des voirs(creven) daneels vader woenen(de) te grymb(er)gen et q(ua)tuor p(ri)mi/
p(ro)miseru(n)t eu(m) indempne(m) releva(r)e voirtmeer hebben sij de p(ri)ncipale/
so(m)me en(de) dontheffen vanden borghe gelooft op eene(n) banduyn/
van xx r(inssche) g(uldenen) tons gened(ichs) hee(re)n behoef voirtmeer hebben de/
zoenders gelooft ind(ivisim) dat sij t(er) stont v(er)crigen sullen en(de) doen/
doen tgebet van vierdalf hondert cloeste(re)n ende voir tcruyce/
datmen opt graf vande(n) dooden sal moege(n) stellen betaelden/
sij met consente laur(eyse) voirs(creven) t(er) stont xl stuv(er)s cor(am) willems/
substit(u)[to] villici tybe burg(imagistr)[o] hoelair thenis scab(inis) julii xxv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt