SAL7375, Act: R°50.2 (117 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°50.2  
Act
, eerste 7 lijn in lat
Date: 1481-08-07

Transcription

2019-10-31 by Dieter Taillieu
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit joh(ann)em de/
mont co(m)moran(tem) apud namurcu(m) ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et/
he(re)ditaria joh(ann)is scrijne filii quond(am) joh(ann)is infra lovaniu(m) et extra/
infra braban(tie) p(at)riam sit(a) in ma(n)sionib(us) domib(us) curt(ibus) t(er)ris arrabilib(us)/
prat(is) pascuis silvis vineis censu et trece(n)sa redditib[(us)] et suis p(er)tinen(tiis)/
universis pro cert(is) recognicio(n)ib(us) et p(ro)missionib[(us)] co(n)script(is) in l(itte)ris/
scabinor(um) lovanien(sium) quar(um) tenor seq(ui)tur in hec verba Cont zij allen/
lieden dat jan scrijne sone wilen jans woenen(de) te loeven(en) heeft/
gelooft ja(n)ne de mont woenen(de) te namen uut saken van viertich/
duysent scaelgen die hij tegen den selven ja(n)ne de mont gecocht/
heeft vijfthien pont groote vleems te sinxen(en) naestcomen(de)/
te betalen(e) als v(er)reycte schout hier waren over gielijs va(n) cav(er)son/
en(de) goessen tybe scepen(en) te loeven(en) gedaen int jair ons he(r)en duysent/
vierhondert tachtentich neghen ende twintich daghe in januario/
et habuit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) buetsele hoelair aug(usti) vii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt