SAL7375, Akte: R°55.4 (129 van 1101)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°55.4  
Act
Datum: 1481-08-14

Transcriptie

2019-03-12 door Dieter Taillieu
It(em) dese gelofte es geschiet te dier meyni(n)gen dat de selve stadt/
en(de) hue(re) rintmeeste(re)n die vierhondert rinsschegulden(en) die zij/
den gehuysschen voirs(creven) geleent hebben sullen moegen aen den/
selven ja(n)ne en(de) zijnder weerdy(n)nen verhalen oft huer(en) beyder/
goeden in alder maten gelijc dat v(er)ceelt steet opden register/
tusschen den selven ja(n)ne en(de) der stad junii xiiii a(n)no lxxxi en(de)/
de vijftich boven de vierhondert zijn bekint voe(r) cost en(de) co(m)me(r)/
die de selve stad int v(er)volch van dien soude moegen lijden/
cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
ModeratorLieve Van Hoestenberghe
Laatste update:: 2017-01-25 door Xavier Delacourt