SAL7375, Act: R°60.1-V°60.1 (138 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°60.1-V°60.1  
Act
Date: 1481-08-18

Transcription

2019-06-20 by Dieter Taillieu
Aldair jacop van artevelt als p(ro)cur(ator) arnts back welck arndt/
nae des(er) stat recht geleyt es totten goede(n) jonch(e)r jans va(n) gry(m)berg(en)/
geheete(n) va(n) assche inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en)/
heeft doe(n) lesen tselve beleyt vand(er) daet januarii xix a(nn)[o]/
lxxx en(de) een vo(n)nisse d(air)nae febr(uarii) xvii gewese(n) bij scepen(en)/
van loven(en) tussche(n) den selve(n) arnde t(er) eender en(de) adriane va(n)/
assche en(de) weyne va(n) ophe(m) t(er) ande(re) heeft de selve p(ro)cur(ator)/
des voirs(creven) arnts doe(n) opdoe(n) dat he(m) de voirs(creven) arndt zijn meest(er)/
voirmaels gevordert hadde execucie te nemen(e) vand(en) voirscr(even)/
beleyde en(de) dat dat bijde voirs(creven) wed(er)p(ar)tie(n) bij hue(re)n o(n)richtv(er)dig(en)/
en(de) (con)v(er)sen v(er)volghe buyte(n) en(de) in (con)trarie(n) de(n) lantrechte met/
inhiberen vand(en) gheestelijcken gerichte va(n) ludick belet was/
geweest d(air) hij zoe vele hadde v(er)volcht dat bezundert va(n)d(en)/
goede(n) d(air)op hij age(re)n woude en(de) d(air)op soe hij meynde testame(n)t/
d(air) hen de v(er)weerd(er)s op fundeerde(n) niet en sloech die sake/
was versonde(n) ten lantrechte alh(ier) ende alsoe sustineerde hij/
dat hem als p(ro)cur(ator) en(de) den voirs(creven) beleyde nae dien dat ten/
leste(n) dage alsme(n) dingde aldair in rechte was gebleke(n) soe/
hij seyde vand(en) selve(n) renvoye volge(n) soude(n) de goede he(m) gelev(er)t/
namelijck thuys met zijnd(er) toebehoirte(n) opde leye en(de) de rinte/
te wynghe hem des gedragen(de) totte(n) rechte te voirde(r)/
want hij [p(rese)nterde] ofts behoefde zijne(n) meest(er) [te bringen om] sijne wettige gebreke(n)/
vand(en) selve(n) beleyde te doen ve(r)ifice(re)n ende oft de wed(er)p(ar)tie/
e(n)nige nyeuwich(eyt) innebrachte d(air)aff p(ro)testeerde hij onv(er)let te/
stane op dwelck de vors(creven) v(er)weerd(er)s yerst hebbe(n) v(er)socht/
want de voirs(creven) procur(ator) allig(er)de van renvoye gesciet bijde(n) gerichte/
va(n) ludick oft dat zij h(ie)r van des(er) afgedrage(n) soude(n) hebbe(n) dat/
de selve p(ro)cur(ator) d(air)aff dede blijcken hopen(de) dat dat geschien/
soude van al eer zij [nairde(r)] antweerd(en) soude(n) hen des gedragende/
totte(n) rechte d(air)tege(n) de p(ro)cu(rator) de (contra)rie allig(er)de te voirde(r) wa(n)t/
d(air)aff gelijck voe(r) ten lesten dage was gebleke(n) d(air)op de/
verweerd(er)s deden segge(n) dat dat in heur(er) p(rese)ncien niet en was/

//
mair eer zij inde banck come(n) ware(n) wairop de ae(n)legg(er) dede/
segge(n) dat tghene des hij versocht was gefond(er)t op/
dlantrecht en(de) des(er) stat recht en(de) ginck ane de(n) voirscr(even)/
scepene(n) brieve(n) die t(er) yerst(er) instan(cien) behoude(n) al(hier) gekint te word(en)/
ende dat allet v(er)volch dat h tot h(ier)toe bijder wed(er)p(ar)tie(n)/
mids den testame(n)te tot ludick gesciet mocht zij(n) t(er) yerster/
instan(cien) was ongefond(er)t buyte(n) en(de) in (contra)rien vand(en) vors(creven) la(n)trechte/
en(de) des(er) stat recht es gewijst dat de verweerders/
antweerden sulle(n) niet wed(er)staen(de) d(er) calaengien in scampno/
augusti xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt