SAL7375, Act: R°67.2 (161 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°67.2  
Act
Date: 1481-09-01

Transcription

2019-08-05 by Dieter Taillieu
Tusschen den hee(re) en(de) der stadt ter eender en(de) meest(er) woute(re)n/
va(n) ripelmonde inden name vand(er) universiteyt ter ande(re) es/
overcomen dat jan va(n) beert alsnu geva(n)gen sitten(de) ten huyse/
andries van voshem vand(er) selver hachten xiiii nacht tijts geslaect/
en(de) ontslagen sal wordden op caucie en(de) borchtocht die hij doen/
soude voir zijn ontslach weder inder vroenten te comen bynnen den/
selven xiiii nachten inden selven state soe hij nu es op dat hie(re)nby(n)nen/
de hee(re) en(de) de stadt ter eender en(de) de universiteyt ter ande(re) zijden/
niet eens en wordden en(de) om dair op same(n)tlijc sprake te houden/
sullen zij v(er)gade(re)n bij gedeputeerde va(n) elker zijden genomen op in/
donderdaige naestcomen(de) voe(r) der noenen hier inder raetcame(re)n/
sonder hie(re)nbynnen yet te atte(m)pte(re)n ter eender oft ter ander zijden/
en(de) sonder p(re)judijs van yema(n)ts rechte dwelc de voirs(creven) jan ald(us) gelooft/
heeft tachtervolgen en(de) te voldoene Inde su(n)t sui fideiussores/
indivisim joh(ann)es de berthem co(m)mor(ans) opten capellenberch et judocus de/
oerbeke que(m) ipse joh(ann)es de beert exin(de) p(ro)misit ide(m)pne(m) releva(r)e coram/
roelofs hoelair sept(embris) p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt