SAL7375, Act: R°7.1 (16 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°7.1  
Act
Date: 1481-06-28

Transcription

2019-10-21 by Dieter Taillieu
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat wery colchon wonen(de) te cleyn adorp heeft/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeven/
lamberte duffay willem(me) van leefdale janne van ost en(de) janne va(n) borne/
aut alle ende yegewelke zijn sake(n) questien en(de) geschille(n) die hij/
alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moege(n) alle/
zijn jairgulden sculden opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de)/
omberuerlijck hoedanich die zijn wair die belegen zij(n) te v(er)ware(n)/
te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n en(de) tontfange(n) d(aer)voe(r) te pande(n) te dage(n)/
te beleyde(n) rasteme(n)te te doen leggen die met rechte texeque(re)n/
te v(er)volgen te bedinge(n) te wy(n)nen te v(er)liesen composicie en(de)/
voirtane g(e)n(er)alijck en(de) spe(ci)alijck promitt(ens) ratu(m) salvo iusto/
calculo cor(am) py(n)nock burg(imagistro) py(n)nock oppendorp junii xxviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt