SAL7375, Act: R°75.4 (182 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°75.4  
Act
Date: 1481-09-12

Transcription

2019-10-03 by Dieter Taillieu
It(em) is de voirs(creven) gelofte den voirs(creven) hubrechte geschiet te dier meyni(n)gen/
want de voirs(creven) hubrecht hem als borge der voirs(creven) gehuysschen/
veroblige(re)n sal aen thomaese va(n) oppendorp voir x rinssche gulden(en)/
lijftochten en(de) vi r(inssche) g(uldenen) erflijc waert sake dat de voirs(creven) hubrecht d(air)af/
naemaels e(n)niche scade last oft cost hadde dat hij die scade met/
allen costen zij wae(re)n va(n) rechte oft ande(re) die de voirs(creven) hubrecht d(air)om/
soude moeten lijden opde voirs(creven) gehuysschen en(de) hue(r) goede soude moegen/
v(er)halen en(de) dat de voirs(creven) hubrecht tallen tijden alst he(m) gelieft hem/
sal moegen doen lossen vand(er) voirs(creven) borchtocht cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt