SAL7375, Act: R°82.2-V°82.1 (194 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°82.2-V°82.1  
Act
Date: 1481-09-18

Transcription

2019-10-16 by Dieter Taillieu
Vanden v(er)volge dat willem va(n) buetsele gedaen heeft op een/
peert toebehoiren(de) henr(icke) scolaster dat ten huyse en(de) inder h(er)berghen/
desselfs willems overlang hadde staen thee(re)n dair af hij bij voirgaen(de)/
vo(n)nisse(n) van scepen(en) van loeven(e) ierst bewijst heeft zijn drie behoirlike/
rasteme(n)ten dair op gedaen en(de) zijn genechten vervolcht te hebben en(de)/
voirt de behoirlike wete en(de) conde geschiet te zijne dair de voirs(creven)/
henr(ic) scolaster nochtan niet geco(m)pareert en es dat vervolch scutten(de)/
oft betalinge doen(de) heeft de voirs(creven) willem inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) trecht voirt versocht soe v(er)re dat de selve scepen(en)/
ter manissen smeyers gewijst hebben vo(n)nislijc dat willem zijn scult/
/ hem aent voirs(creven) gerasteerde peert uutstaen(de) bij zijnder eedt clee(re)n soude/
en(de) dae(re)ntynden recht dwelck hij gedaen heeft en(de) die gegroetst/
op xxxvii r(inssche) g(uldenen) en(de) xii stuv(er)s sonder de costen van gedinge van in/
saterdaghe lestleden en(de) van desen genechte en(de) dat gedaen en(de) de scepen(en)/
voirt gemaent vanden meye(r) hebben gewijst dat de voirs(creven) willem/
tvoirs(creven) peert execute(re)n soude en(de) ten hoochsten bringen en(de) zijn schult/
d(air)af nemen en(de) wairt tsake dat dair overde dat hij dat wederkee(re)n/
soude en(de) oft dair gebrake dat hij voirtvae(re)n soude met rechte cor(am)/
om(n)ib(us) scab(inis) in sca(m)pno de(m)pt(is) roela(n)ts buetsele septe(m)br(is) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt