SAL7375, Act: R°9.1 (21 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°9.1  
Act
Date: 1481-06-28

Transcription

2019-10-21 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) dat gheert de decke(re) van thieldonck/
heeft geco(n)stitueert volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt gegeve(n)/
ja(n)ne de decke(re) zijne(n) brueder alle zijn saken questien en(de) geschillen/
die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moegen/
alle zij(n) jairgulden schulden chijsen opcomi(n)gen en(de) vervalle(n) goeden/
in meliori forma promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) moelen/
burg(imagistr)[o] buetsele hoelair scab(inis) junii xxviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt