SAL7375, Act: R°98.3-V°98.1 (221 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°98.3-V°98.1  
Act
Date: 1481-10-02

Transcription

2019-11-20 by Dieter Taillieu
It(em) jacop du buck die hem als geleyt nae des(er) stadt recht tot/
allen den goeden have en(de) erve henr(ix) wilen wouters en(de) reyners
//
van ijse(re)n geheeten van nyvele voirmaels hadde doen leve(re)n alle/
de selve goede en(de) den welken die vo(n)nislijc wae(re)n aengewesen boven/
den welken de rintmeester van graven hadde doen raste(re)n vand(en)/
selven goeden een peert des voirs(creven) reyners van ijse(re)n dwelck de/
voirs(creven) jacop als geleyt gelijc voe(r) heeft doen afscriven ontraste(re)n/
en(de) hem doen restitue(re)n met brieve(n) vand(er) stadt en(de) den voirs(creven)/
rintm(eeste)r en(de) ande(re) doen dach bescheyden oft hij hem hadde willen oppone(re)n/
tegen de voirs(creven) restitucie op heden dienen(de) heeft hem op heden tegen/
den selven rintmeester te rechte gep(rese)nteert in sca(m)pno octobr(is) ii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt