SAL7375, Act: V°119.1 (270 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°119.1  
Act
, en de goede
Date: 1481-10-16

Transcription

2020-02-21 by Dieter Taillieu
Want arndt back die uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
ov(er) lang gepasseert houdende en(de) besitten(de) es (½) eene erfrinte vand(er)/
helcht van lxxii gulden rijders opde goede he(re)n jans va(n)/
brabant archidyaken van bruessele toebehoiren(de) te wynge/
gelegen h(ier)nae bescreve(n) ende de selve arndt back hem/
onlanx leden mids gebreke van betalingen der voirscr(even)/
erfrinten ten scriven(e) van des(er) stat de selve goede heeft/
doen leve(re)n alle de selve goede en(de) p(ar)tien dach bescheyden/
oft zij die hadden willen v(er)antweerden oft impugne(re)n de/
voirscr(even) scepen(en) brieve tot eene(n) genoemden daghe ten/
welken noch totte(n) dage va(n) heden p(ar)tie niet gecomparert/
en is soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loven(e) t(er) manisse(n)/
smeyers gewese(n) voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleken bij r(e)sc(ri)pte des meyers va(n) wynghe de/
voirscr(even) leveringe en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne/
dat men den voirs(creven) arnde back vande(n) voirscr(even) goede(n)/
houden soude inde macht van zijnre leveringe(n) soe v(er)re/
dat noch voir hen come(n) is in scampno cor(am) scab(inis) oct(obris)/
xvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt