SAL7375, Act: V°121.4-R°122.1 (274 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°121.4-R°122.1  
Act
Date: 1481-10-18

Transcription

2020-02-27 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen doen condt dat gort hanckart die/
nae des(er) stadt recht comen en(de) geleyt es tot allen den goeden/
have en(de) erve gheerts wilen weers geheeten lathouwers wair/
die gelegen zijn en(de) voirt met vo(n)nissen va(n) co(n)tumacien steet/
inde selve goede en(de) de p(ro)clamacien en(de) kercgeboden om die te/
v(er)coepen dairop heeft doen doen heeft getra(n)sporteert ende/
overgegeven den voirs(creven) henr(icke) nussis en(de) woute(re)n weers die/
voirmaels e(n)nige vand(en) voirs(creven) goeden gecocht hebben in sterckenissen/
vanden selven hue(re)n coope en(de) voirtmeer om de xiiii rijders die/
zij aen den selven gorde v(er)antweert hebben op heden voir scepen(en)
//
van loeven(e) aen de ande(re) goede voirs(creven) te v(er)halen dactie en(de)/
allet recht van zijne(n) voirs(creven) beleyde gheven(de) hen volcomen/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt metten selven beleyde hen te/
behulpen om inde selve hue(r) gecochte goede te bliven(e) en(de) hue(r)/
voirs(creven) gebreken aen dander goede te verhalen sonder e(n)nich/
wederroepen gelijc de selve gort dat selve doen soude moegen/
oft hij d(air)af onvernuecht wa(r)e en(de) de selve ande(re) [goede] hen te moege(n)/
doen leve(re)n die dair voe(r) te vercoopen te pe(n)neweerden de selve/
en(de) alle gedingen en(de) questien d(air)uut spruyten(de) te v(er)volgen te/
vorde(re)n te bedingen te wynnen te verliesen co(m)ponen(di) quitan(ciam)/
dan(di) cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(ens) rat(um) irrevocabiliter absq(ue) calculo seu/
assignacio(n)e facien(di) cor(am) henr(icke) vand(er) horst substit(uto) burg(imagistr)[o]/
buetselee thenis octobr(is) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt